Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Distriktet

Välkommen till sagans och poesins värld.

Värmland består av blånande berg, milsvida skogar och oräkneliga sjöar. Här finns sagor, kultur och sevärdheter och mystik. Längst i söder finns ett innanhav, Vänern, Runtom breder gammal jordbruksbygd ut sig, och städerna som alla har sin egen karaktär, vackert belägna vid vattnet. Ju längre norrut man kommer, desto mera reser sig marken för att övergå i sjumilaskog och ren vildmark. Värmland är en sammanfattning av Sverige, med rötter djupt ner i historiens mylla, men också med näsan vänd mot framtiden – här och nu. Det finns gläntor inte bara i skogen utan också i tiden, dessa kan fyllas av möten och upplevelser i våra 120 bygdegårdar runt om i länet.

Vad gör distriktet?

Distriktet leds av en distriktsstyrelse bestående av sju ledamöter. Vi arbetar helt ideellt. Vår uppgift är att sprida kunskap och information om länets bygdegårdar till allmänheten och politiker samt erbjuda stöd, råd och utbildning till funktionärerna i länets bygdegårdar.

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd.

Kommunträffar/utbildning
Vi ordnar informations-/utbildnings träffar med representanter för föreningarna distriktsvis i länet en gång per år.

Information
Vi sänder ut ”Distriktsaktuellt” tre till fyra gånger per år där vi berättar om aktuella träffar, nyanslutna föreningar och annan aktuell information om vad som händer inom bygdegårdsrörelsen.

Aktiviteter
Det finns mycket verksamhet i våra bygdegårdar, allt från. cirkelverksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan till möten och fester.

Vill du nå oss finns alla kontaktuppgifter HÄR