Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

Vald vid stämman 2023

Ordförande / Barn- och ungdomsfrågor

Andreas Pettersson

070-391 50 29

lovhojden516@gmail.com

Ledamot / Sekreterare

Lisbeth Svensson

070-364 33 39

bettan.suttecity@gmail.com

Ledamot / Kassör / Kultur

Rolf Pettersson

070-5816992

rolfpettersson3311@gmail.com

Vice ordf / Utveckling och utbildning

Thomas Wesley

hosthomaswesley@gmail.com

Ledamot / Försäkringar / Hållbarhet

Tina Jonasson

0730-65 62 70

tina.jonasson@hotmail.com

Ledamot/Hållbarhet

Birgit Sturesson

070-234 25 82

birgit@agropd.se

Ledamot / Fastighet / Kultur

Erik Ulriksson

070-254 94 36

ulriksson.erik@gmail.com

Ersättare/Webbstöd/IT-ansvarig

Lena Svensson

070-351 82 44

suttecity@gmail.com

Ersättare (Kultur/Fastighet)

Anneli Rogstadmoen

070-594 39 79

anneli.rogstadmoen@gmail.com