Bakgrundsbild

Landlottens överskott 2019

Drygt en miljon kronor till landsbygdsutveckling från Landlotten 2019 fördelas av Bygdegårdarnas Riksförbund.

Sök pengar från Landlottens överskott

Landlotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds egen skraplott. Den 10 april fick vi besked om att årets överskott är 1 242 101 kronor, pengar som ska användas till landsbygdsutveckling genom bygdegårdsrörelsens verksamhet. Din förening eller distrikt kan ansöka om att ta del av pengarna.

Fördelning av överskottet
Ungdomscheck – slut 150 000
Investeringscheck – slut 520 000
Kulturcheck för distrikt – slut 150 000
Landsbygdsseminarium 150 000
Distriktsstöd för arbete med landsbygdsprogrammet 240 000
Resor och administration 32 101
Summa 1 242 101

 

Här följer en specificerad beskrivning av de olika delarna pengarna går till samt hur ni i föreningar och distrikt kan ansöka om pengarna:

Landsbygdsseminarium

Bygdegårdarnas Riksförbund kommer arrangera ett stort publikt landsbygdsseminarium med syfte att stärka bygdegårdsrörelsen som aktör i landsbygdsutvecklingsfrågor.

Distriktsstöd för arbete med landsbygdsprogrammet

Alla 24 bygdegårdsdistrikt får 10 000 kronor vardera till valfritt arbete för att stärka bygdegårdarnas roll och delaktighet i planeringen för landsbygdsprogrammet. Pengarna är fria att använda på det sätt som distriktet anser bäst lämpat, och de behöver inte redovisas efteråt. Exempel på användning kan vara att arvodera person/er som medverkar i länsstyrelsens eller leaderområdets planering eller för utbildning om landsbygdsprogrammet inom distriktet.


Investeringscheck – ansökningstid avslutad

Föreningar som vill göra en större investering och inte kan få extern finansiering för hela eller delar av denna har kunnat ansöka om att få investeringscheck. Valfritt belopp mellan 10 000–200 000 kronor har gått att söka för. Digitala investeringar prioriteras, så som fiberindragning för bredband och digital utrustning till bygdegården. Alla andra typer av investeringar för innemiljö och utemiljö gick också att söka för. Ansökningarna prioriteras mot varandra och beslut om vilka föreningar som får ta del av investeringschecken tas av Landlottens styrgrupp.

Ansökan avslutad 26 maj
Ansökan skulle innehålla:

  • Vad för typ av investering föreningen vill göra.
  • När föreningen planerar genomföra investeringen.
  • Vilken betydelse investeringen har för bygdegårdsföreningen och för bygden i stort.
  • Om föreningen tidigare sökt extern finansiering för ändamålet. Var och när?
  • Summa föreningen ansöker om.
  • Kontonummer för utbetalning.

Redovisning
Efter avslutat projekt består redovisningen dels av en sedvanlig ekonomisk redovisning samt före- och efterbilder som får användas i BR:s och Landlottens kommunikation. Bilder ska skickas till BR senast en månad efter genomförd investering.

Ungdomscheck – medlen slut

Alla föreningar och distrikt kan ansöka om upp till 5000 kr för att genomföra en aktivitet som riktar sig till barn och/eller unga. Enligt BR:s definition innebär det personer under 30 år.

Ansökan
Ansökan sker löpande till elinor.metsjo@bygdegardarna.se
Skriv vad ni vill genomföra för aktivitet och hur den riktar sig till barn och/eller unga. Specificera vilken summa ni ansöker om och till vilket konto ni vill ha pengarna utbetalda.

Redovisning
Redovisning sker genom en eller flera bilder från aktiviteten som får användas i BR:s och Landlottens kommunikation. Bilder ska skickas till BR senast en månad efter genomförd aktivitet. Enligt dataskyddsförordningen har ni rätt att fotografera på era egna evenemang utan att inhämta personligt samtycke från alla individer. Däremot måste ni informera om att ni fotar till BR, och om någon skulle avböja att vara med på bild så ska det respekteras. Obs! Är deltagarna under 13 år behöver vårdnadshavare godkänna fotografering.

Kulturcheck – medlen slut

Bygdegårdsdistrikt kan ansöka om upp till 25 000 kronor för att arrangera regionala kulturturnéer.

Ansökan
Ansökan sker löpande till stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Ansökan ska innehålla:

  • Vad för typ av kulturturné har ni tänkt att genomföra.
  • Beskriv er turnéplan (platser och tidsplan för turnén).
  • Redogör för eventuella samarbetspartners.
  • Summa distriktet ansöker om.

Redovisning
Efter avslutad turné består redovisningen dels av en sedvanlig ekonomisk redovisning samt en eller flera bilder från turnén som får användas i BR:s och Landlottens kommunikation. Bilder ska skickas till BR senast en månad efter genomförd turné.