Bakgrundsbild

Landlottens överskott 2018

En miljon kronor till landsbygdsutveckling från Landlotten 2018 som fördelas av Bygdegårdarnas Riksförbund.

Det finns en pott kvar att söka från:

Stimulansstöd Landsbygdsprogrammet

Stimulansstödet innebär att föreningar och distrikt som ska söka medel från Landsbygdsprogrammet kan få 10 000 kronor för att anlita experthjälp för att utforma själva ansökan. Denna möjlighet infördes redan januari 2018  ‒ men tack vare Landlotten kan vi nu tillföra 100 000 kronor extra till stimulansstödspotten.

Läs mer om ansökan om stimulansstöd


Landlottens överskott till bygdegårdarna

Efter bara två år med Landlotten har ett överskott genererats som gått till oss i bygdegårdsrörelsen – drygt en miljon kronor. En stor del av pengarna har under hösten 2018 delats ut. Det är viktigt att berätta för lottköparna att deras pengar går till landsbygdsutveckling precis så som vi säger i marknadsföringen av lotten. Vi kommer också höra av oss till media för att lyfta aktiviteter som blir möjliga tack vare Landlotten, och hoppas att ni i distrikt och föreningar gör detsamma.

På förbundsstämman i juni lanserade förbundet att pengarna kommer fördelas enligt följande:
Liten utvecklingscheck (för ungdomsverksamhet, upp till 5000 kr, löpande ansökan) 100 000 Utdelat
Stor utvecklingscheck (för större investeringar som ej kan få extern finansiering, 2-3 föreningar kan få denna, deadline för ansökan 15 sept.) 350 000 Utdelat
Stimulansstöd distrikt/förening(stöd för att skriva ansökan Landsbygdsprogrammet, löpande ansökan) 100 000
EWK-utställning (turné i landet) 250 000
Distriktsstöd för att arbeta med landsbygdsprogrammet 10 000 kr x 24 distrikt 240 000 Utdelat
Resor och administration 21 428
Sammanlagt 1 061 428

 

Ansökningstiden för liten utvecklingscheck, stor utvecklingscheck är över och pengarna fördelade:

Liten utvecklingscheck

Alla föreningar och distrikt har kunnat ansöka om upp till 5000 kr för att genomföra en aktivitet som riktar sig till barn och/eller unga.  Alla pengar är nu utdelade till 22 föreningar.

Stor utvecklingscheck

Föreningar som ville göra en större investering och inte kunnat få extern finansiering för hela eller delar har kunnat ansöka om en stor utvecklingscheck. Ansökningstiden är nu slut och 350 000 kronor  har fördelats till tre föreningar:

  • Siggaruds bygdegård får 135 000 kronor för att satsa på bergvärme för att kunna ha verksamhet året runt.
  • Fotskäls bygdegård får 115 000 kronor till sin digitala biograf till utrustning för att förbättra filmupplevelsen.
  • Bygdegården Zenit får 100 000 kronor för att satsa på ungdomsverksamhet genom ett spårprojekt med upplyst mountainbikebana och pulkabacke vid bygdegården.

Läs mer om de som har fått stöd

Distriktsstöd för att arbeta med landsbygdsprogrammet

Alla bygdegårdsdistrikt har fått 10 000 kronor vardera som resurser för att på valfritt sätt arbeta med landsbygdsprogrammet. Under året sätter planeringen igång inför nästa programperiod som startar år 2021.

Stimulansstöd Landsbygdsprogrammet – se högst upp

Går fortfarande att söka.

Förbundet gör en EWK-utställning – konstturné

Det är i år 100 år sedan konstnären och den politiska satirikern Evert Karlsson (EWK) föddes. Han skildrade ofta landsbygdens frågor på ett tankeväckande sätt. Bygdegårdarnas Riksförbund kommer uppmärksamma detta jubileum genom att genomföra en turné med hans konst runt om i bygdegårdssverige.

Läs mer om den planerade vandringsutställningen