Vi vill veta vad du tycker?

Du kan alltid nå någon av oss i styrelsen via telefon eller e-post och på plats i parken.

Under hösten 2023 har styrelsen genomfört en enkel enkätundersökning.

Vi fick in 133 svar från personer som delat sina förväntningar på Stortorpsparken som social mötesplats i området Trångsund/Skogås. Vi tar med oss era värdefulla synpunkter och rekommendationer i fortsatt verksamhetsplanering inför 2024.

Enkätinsamlingen stängdes 2023-11-15.

Tack för ditt engagemang!

info@stortorpsparken.se