Om bildandet av Stortorpsparken

Stortorpsparkens grundare, Stig Andersson, skriver om bildandet av Stortorpsparken:

“Bygdegårdsföreningen Stortorpsparken i Trångsund bildades 1992 av ett antal bybor. Orsaken till detta var att vi saknade en park i vårat område där vi kunde ordna sommaraktiviteter som dans, vår- höst och midsommarfester m.m., som tillhör vår gamla svenska och nordiska allmogekultur. Det fanns ett obebyggt område mitt i Stortorp-Trångsund som var stadsplanerat för bostäder. Vi föreslog våra politiker att upplåta det till parkområde. Detta gillades av alla och klubbades igenom i kommunfullmäktige med reservation att vi ej ställde några ekonomiska krav på kommunen. Nyttjanderätt till parkområdet beviljades för 10 år fr o m 28/4 1993 – 28/4 2003.

Parken har blivit så populär bland både unga och gamla att kommunen nu ändrat stadsplanen från bostads- till permanent parkområde.Till glädje för oss alla har våra önskemål om en park med utedansbana, sommarfestligheter och aktiviteter av olika slag för både unga och gamla blivit verklighet. Tack vare många eldsjälar och ideellt arbete har parkverksamheten hela tiden ökat sedan starten 1993, och omfattar nu hela året med bl a pulkatävlingar för barn på vintern och boulespel av flera pensionärsföreningar under sommartid.

Vi hoppas att vår nordiska parkkultur skall leva vidare i många generationer till. Men vårt helt ideella parkbygge går långsamt, för vi kan ej bygga fortare än vad vi har kontanter i kassan.”

Numera heter vi Föreningen Stortorpsparken, men verksamheten drivs fortfarande ideellt.