Styrelsen

Efter årsmötet 2019 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Oscar Hjärre
Tel 070-404 82 10, epost: ordforande@stortorpsparken.se)
Vice ordförande: Anita Bjuremark (anita@stortorpsparken.se)
Kassör: Margareta Vikgren (kassor@stortorpsparken.se)
Sekreterare: Jessica Gysell (sekreterare@stortorpsparken.se)
Ordinarie ledamot: Lennart Arnerbeck (lennart@stortorpsparken.se)

HELA styrelsen når du med ett mail till styrelsen@stortorpsparken.se.

Ersättare:
Karin Andersson (karin@stortorpsparken.se)
Carina Lunde (carina@stortorpsparken.se)

Revisor:
Christian Ottosson

Revisorssuppleant:
Stig Englund

Valberedning:
Stig Englund 1år sammankallade
Gunilla Norman 1år
Mia Berglin ersättare 1 år

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se