Styrelsen

Ny styrelse vald vid årsmötet 2023-04-16

Styrelseordförande: Oscar Hjärre
070-404 82 10
info@stortorpsparken.se

Vice ordförande: Carina Andersson
072-536 99 88
carina.andersson@stortorpsparken.se

Sekreterare: Stefanie Hamberg
072-307 68 27
Stefanie.hamberg@stortorpsparken.se

Kassör: Inna Johansson
070-779 86 68

Ordinarie ledamot: Lennart Arnerbeck
070-696 76 07

Ordinarie ledamot: Margaretha Hedström
073-975 88 02

Ersättare: Anne Kihlman
073-623 24 45

Styrelsen på medlemsstämman 2023-11-26: Stefanie Hamberg, Ivan Medina, Oscar Hjärre, Carina Andersson, Lennart Arnerbeck, Marre Hedström, Inna Johansson. Frånvarande: Anne Kihlman

 

Revisor: Christian Ottosson 070-353 13 94

Revisorsuppleant: Stig Englund 070-670 21 32

Valberedning: Stig Englund, Roger Nilsson & Åse Berg

Park Ansvarig/Vakmästare : Ivan Medina

070-3483010   ivan.medina@stortorpsparken.se