Styrelsen

Parkansvarig vaktmästare : Ivan Medina
070-3483010
ivan.medina@stortorpsparken.se

Styrelsen verksamhetsåret 2024/2025

Ny styrelse vald vid årsmötet 2024-04-21

Styrelseordförande: Carina Andersson
072-536 99 88
carina.andersson@stortorpsparken.se

Vice styrelseordförande: Oscar Hjärre
070-404 82 10
info@stortorpsparken.se

Sekreterare: Stefanie Hamberg
072-307 68 27
stefanie.hamberg@stortorpsparken.se

Ledamot:  Inna Johansson
070-779 86 68

Ledamot: Lennart Arnerbeck
070-696 76 07

Ledamot: Margaretha (Marre) Hedström
073-975 88 02

Ledamot: John Björk

Ersättare:
Kristian Torpareng
Estella Huashuyo

Revisor: Christian Ottosson 070-353 13 94

Revisorsuppleant: Stig Englund 070-670 21 32

Valberedning: Vi söker nya personer. Anmäl ditt intresse: info@stortorpsparken.se
Avgående valberedning: Stig Englund, Roger Nilsson & Åse Berg

Tack till Oscar Hjärre, vår eldsjäl och Stortorpsparkens hjärta i 10 år. Vi är glada att ha dig kvar i styrelsen!

Oscar Hjärre