Styrelsen

Ny styrelse vald vid årsmötet 2023-04-16

Styrelseordförande: Oscar Hjärre
070-404 82 10
info@stortorpsparken.se

Vice ordförande: Carina Andersson
072-536 99 88
carina.andersson@stortorpsparken.se

Sekreterare: Stefanie Hamberg
072-307 68 27
Stefanie.hamberg@stortorpsparken.se

Kassör: Inna Johansson
070-779 86 68

Ordinarie ledamot: Lennart Arnerbeck
070-696 76 07

Ordinarie ledamot: Ivan Medina
073-874 24 25

Ordinarie ledamot: Margaretha Hedström
073-975 88 02

Ersättare: Anne Kihlman
073-623 24 45

 

Revisor: Christian Ottosson 070-353 13 94

Revisorsuppleant: Stig Englund 070-670 21 32

Valberedning: Stig Englund, Roger Nilsson & Åse Berg

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se