Styrelsen

Efter årsmötet 2019 har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Oscar Hjärre
Tel 070-404 82 10, epost: ordforande@stortorpsparken.se)
Vice ordförande: Anita Bjuremark (anita@stortorpsparken.se)
Kassör: Margareta Vikgren (kassor@stortorpsparken.se)
Sekreterare: Jessica Gysell (sekreterare@stortorpsparken.se)
Ordinarie ledamot: Lennart Arnerbeck (lennart@stortorpsparken.se)

HELA styrelsen når du med ett mail till styrelsen@stortorpsparken.se.

Ersättare:
Linn Wetterström
Gunilla Norman (gunilla@stortorpsparken.se)
Anne Kihlman (anne@stortorpsparken.se)

Revisor:
Christian Ottosson

Revisorssuppleant:
Stig Englund

Valberedning:
Anne-Marie Selander Sammankallande
Eva Ljungman
1 vakant – Intresserad? Hör av dig!

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se