Villkor hyresgäster

Bokning/avbokning och nyckelutlämning

 • Du som hyr av oss måste ha fyllt 25 år vid bokningstillfället och vara närvarande vid hyrestillfället.
 • Du får inte överlåta bokningen till annan person.
 • När du kvitterar ut nycklarna visar du legitimation och betalar hyran med kort.
 • Avbokning ska ske senast 1 vecka innan hyrestidens början, i annat fall har vi rätt att fakturera dig hela eller delar av hyresbeloppet.

Vid hyrestillfället

 • Rökning är absolut förbjudet i lokalerna, enbart utomhus.
 • Instruktioner och anvisningar som finns i lokalerna ska följas.
 • Var rädd om våra inventarier och lokaler!
 • Förbrukningsartiklar i lokalerna får inte användas utan överenskommelse med oss.
 • Se till att obehöriga hindras tillträde till lokalerna genom att hålla dörrar och fönster som inte är under uppsikt stängda och låsta. Föreningen ansvarar inte för värdesaker och andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna under hyrestillfället.
 • Om vägbommen vid entrén lämnas i öppet läge under hyrestillfället måste hänglåset låsas fast eller förvaras så att det inte blir stulet. Blir det ändå det får du betala för ett nytt (cirka 1 500 kr).
 • Kl 23.00 ska musikvolymen dämpas så att kringboende inte störs.

Efter hyrestidens slut

Du som är ansvarig ska se till att:

 • Inventarierna ställs tillbaka på sin plats
 • Lokaler och toaletter är städade. Städning innebär att använd köksutrustning rengörs, golven sopas alt. dammsugs och våttorkas. Bord och bänkar torkas. Toalettrum städas och grillgaller rengörs och det ska städas efter ev rökning utomhus. Städar du inte ordentligt debiterar vi dig 500 kr.
 • Sopor ska källsorteras i därför avsedda kärl. Om dessa inte räcker till, sortera i sopsäckar.
 • Fönster och dörrar samt vägbommen är stängda och låsta.
 • Vattenkranar är stängda och att belysningen är släckt.

Har du hyrt ljudanläggning eller annan extrautrustning ska den hanteras varsamt och förvaras på stöldsäker plats tills den återlämnas till oss. Skadad eller förkommen utrustning kommer att debiteras med kostnaden för reparation eller nyinköp.

Skulle ändå olyckan vara framme och det är blir skador på lokaler eller inventarier, rapportera det till oss. Beroende på omständigheterna kan du som hyresgäst bli debiterad för skadan. Anmäler du inte kommer du garanterat att bli det!

Nycklar ska återlämnas inom 48 timmar efter avslutad hyrestid eller närmaste dag efter helgdag kl 12.00. Återlämnar du inte nyckeln måste vi byta lås, och det blir du som får betala det.

Följer du inte dessa regler kan du bli nekad att hyra lokal av oss i framtiden.