Toaletter

Parkens två toaletter finns i första huset i övre delen av parken, bredvid timmerstugan

  • En toalett är handikappanpassad
  • Det går att köra bil ända fram till byggnaden och ramp finns
  • Nyckeln till toaletterna går även till bommen och timmerstugan

 

OBS! Om festplatsen och timmerstugan är uthyrda samtidigt av olika sällskap behöver hyresgästerna samsas om toaletterna och komma överens om städning.