Stig Andersson in memorial

Stig Andersson, Stortorpsparkens grundare avled 28 maj 2013, 87 år gammal.

Han var verksam som finsnickare i Stortorp sedan 60-talet, och genom sitt engagemang för Stortorps bygdegård lärde han känna många föreningar och människor. Många tyckte att här beövdes en samlingsplats för gemensamma festligheter. Stig fick kommunen att överlåta en otillgänglig bit träskmark och genom bildandet av Bygdegårdsföreningen Stortorpsparken engagerade han många frivilliga som genom ideellt arbete såg till att marken förvandlades till den fina park vi har i dag.

Stig begravdes den 26 juni och minnesstunden hölls självklart i Stortorpsparken.