Antal medlemmar år 2024

Nytt strategiskt mål: minst 200 betalande medlemmar under år 2024.

Med tanke på att vi vid valborg 2023 hade ca 4 500 besökare i parken har medlemsstämman den 2023-11-26 enats om att det bör vara rimligt att vi når upp till ett högre medlemsantal än föregående år.

Styrelsen jobbar aktivt med att förenkla medlemsanmälan och betalningsmetoder.

Vi tar gärna emot dina förslag på förbättringar.

Tacksamt,
Styrelsen