Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Distriktsstyrelsen

Ordförande
Lars Voss, tfn 070-307 17 66
Hällingsjövägen 121, 434 95 Kungsbacka
lars.voss@netatonce.net

Vice ordförande :
Göthe Johansson, tfn 070-727 25 28
Bredviksvägen 3, 311 54 Glommen
bygg@kontrollanten.com  

Sekreterare:
Gunbritt Emilsson, tfn 070-871 03 52
Köpinge 40, 312 91 Laholm
Gunbritt@wekunet.se

Kassör & informationsansvarig:
Sven-Anders Svensson, tfn 070-551 70 20
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

Kultur:
Britt Gustavsson (samankallande) tfn 070-547 17 48
Lagagårdsvägen 5, 312 35 Laholm
drottningbritt@gmail.com

I kulturgruppen ingår även: Seija Lundqvist och Sven-Anders Svensson

Bygg- o försäkringsansvarig:
Göthe Johansson, tfn 070-727 25 28
Bredviksvägen 3, 311 54 Glommen
bygg@kontrollanten.com

Miljöambassadör:
Göthe Johansson, tfn 070-727 25 28
Bredviksvägen 3, 311 54 Glommen
bygg@kontrollanten.com

Ungdomsambassadör:

Webb – support:
Sven-Anders Svensson, tfn 0340-420 43, 070-551 70 20,
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

Övriga representanter i styrelsen:

Seija Lundqvist, tfn  076-233 37 48
Hanhals Kyrkväg 285, 439 73 Fjärås
seija.rustan@bredband.net

Erik Karlsson, tfn 0730-26 79 26
Hylte 105, 314 98 Torup
bonnahylte@hotmail.com

Henrich Kaufmann, tfn 070-884 11 89
Fjärås Eneväg 4, 439 71 Fjärås
kaufmann.heinrich@outlook.com

Catharina Andersson tfn 072-5720025
Ringvägen 11 311 64 Vessigebro
cathinka57@gmail.com

Katarina Andersson tfn 070-5782060
Lingomevägen 8b 432 65 Väröbacka
katarina.wiman@gmail.com

SV-representant:
Sven-Anders Svensson, tfn 0340-420 43, 070-551 70 20
Arves Munkaskog 1, 432 76 Tvååker
sven-anders@arves.se

LRF-representant: Ingen representant rapporterad

CUF-representant: Ingen representant rapporterad