Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Spara datumet – Distriktsstämma 2024

 

Söndag den 7 april 2024, kl 09:30 – ca 13:30 – spar datumet!

Kom ihåg att utse 2 ombud till stämman på föreningens årsmöte och notera deras namn i årsrapporten. (se fliken Föreningsarbete på BRs hemsida)

Maila också för säkerhets skull, namn och e-postadress på utsedda ombud till anderswestin69@gmail.com, senast 20 mars. Anmälda ombud får kallelse i slutet av mars.