Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Digitalt styrelsemöte

För första gången genomförde styrelsen sitt första digitala möte den 21 april. Lite spännande för en del, medan andra redan använt tekniken vid flera eller många tillfällen. Alla utom en ledamot hade möjlighet att närvara. I frånvaro av resan till mötet är det fler som har tid att kunna delta.

Detta första möte efter stämman var ett s.k. konstituerande möte, vilket innebär att de olika funktioner/arbetsuppgifter som ska fullgöras under året, ska fördelas mellan ledamöterna.  Kassör, sekreterare, firmatecknare, kontaktpersoner för  fastighetsfrågor, kultur, ungdom m.fl.

Ett ärende som avhandlades var en remiss från förbundskansliet om hur medlemsavgiften till förbundet ska utformas. Ska – som exempel på frågor – förening som hyr sin lokal ha samma avgift som den förening som äger bygdegården.

Bekymmersamt tyckte styrelsen det var, att så många bygdegårdsföreningar ännu inte gjort årsrapporteringen av ekonomi och verksamhet.

 

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se