Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Återstart Bygdegård

ÅterstartBygdegård – kultur i hela landet

ÅterstartBygdegård ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger
arbete till yrkesverksamma kulturutövare.
I november meddelade Kulturrådet att Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats
närmare fyra miljoner till en fortsättning av ÅterstartBygdegård under 2022.

Det innebär att medlemsföreningar i förbundet kan söka medel till gage för
yrkesverksamma kulturutövare – det blir kultur i hela landet.
Ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppnade måndagen den 17 januari 2022 och
pågår löpande under året tills medlen eller året tar slut. All information om stödet
kan du läsa om på Bygdegårdarnas Riksförbunds webbplats:
https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-stod-till-kultur

ÅterstartBygdegård 2022 – Så här funkar det!
• Kom på en idé om ett arrangemang.
• Kontakta kulturutövaren.
• Ansök hos Bygdegårdarnas Riksförbund.
• Maxbelopp 15 000 kronor, max två ansökningar per förening.
• Vid positivt besked boka kulturutövaren.
• Marknadsför och arrangera.
• Betala fakturan till kulturutövaren.
• Redovisa till Bygdegårdarnas Riksförbund.
• BR betalar ut pengar för gage/resor/logi till föreningen.
• Ansökningarna sker löpande med besked inom ett par veckor.
Vad ni som arrangör måste uppfylla:
• Den ni anlitar måste vara yrkesverksam.
• Arrangemanget ska marknadsföras (det ska framgå att det är med stöd från
Bygdegårdarnas Riksförbund och Kulturrådet).
• Ni rekommenderas sälja biljetter till arrangemanget (ni behåller intäkterna).

Vad kan ni arrangera?
• Det kan vara en teaterföreställning, en musikkonsert, ett författarbesök, en
konstutställning, ett samtal eller workshop med en skådespelare eller regissör.
Helt enkelt ett arrangemang där en yrkesverksam kulturutövare möter en
publik.
• Kravet är att utövaren är yrkesverksam – det vill säga har detta som sitt yrke.
• Arrangera framförallt kultur som finns i er region – så går medlen till gage
istället för till resor och logi.
Andra tips!
• Ta kontakt med de regionala kulturkonsulenter som finns i er region inom
exempelvis teater, dans, film, musik, konst för att få hjälp och tips på vad ni
kan arrangera.
• Finns det ytterligare medel och arrangemang som ni kan komplettera med för
att göra ännu mer?
• Samarbeta med andra kulturföreningar som exempelvis teaterföreningen,
kulturföreningar eller andra bygdegårdsföreningar.
• Kontakta er kommun för ytterligare stöd och berätta om vad ni har på gång.
• Samverka med Studieförbundet Vuxenskolan som kanske kan hjälpa till med
information, marknadsföring och utbildning inom arrangörskap.
Hör av er till oss i Västmanlands bygdegårdsdistrikt om ni har några
funderingar. Kanske det går att samordna arrangemang med flera
föreningar?
bygdegardarna.se/vastmanland/kontakta-oss/kontakt-med-distriktet
Eller kontakta förbundets verksamhetsutvecklare för konst och kultur:
Stefan Löfgren 070-347 43 86, stefan.lofgren@bygdegardarna.se