Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Årsmöte 2024 på Tallåsgården i Munktorp

Årsmöte 2024 på Tallåsgården i Munktorp

 

Distriktsstämma för Västmanlands bygdegårdsdistrikt hölls söndag den 7 april i Tallåsgården som är Munktorps sockengilles samlingslokal.

45 personer deltog från 17 föreningar och två medlemsorganisationer.

Regionråd Jenny Landernäs klubbade rutinerat genom årsmötesförhandlingen snabbt och strukturerat.

Bygdegårdsförbundets säkerhetsexpert Björn Körlof höll ett intressant föredrag om bygdegårdarnas betydelse i händelse av kris och krig.

Representanter för Munktorps sockengille visade stolta upp sitt nyrenoverade kök.

Bygdegårdsrörelsens Silvernål delades ut för förtjänsfulla insatser till:
Sofia Uppsäll – Munktorp
Leif Karlsson och Ludvig Axelsson – Haraker
Kjell Holgersson – Himmeta

Val av styrelsen enligt följande:
Anders Westin  – ordförande omval

Emma Rundgren, Kungsåra omval

Kjell Larsson, Dingtuna  omval

Kennet Ericzon, Västerås  omval

Maria Stolt, Sevalla Hem- och Bygdegårdsförening nyval

Oscar Andersson, Kung Karls Bygdegårdsförening nyval

Carina Karlsson, Föreningen Björksta bygdegård  nyval

Därutöver utser Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan en ordinarie vardera

Ersättare
Monica Stolpe-Nordin omval

Därutöver utser Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan en ersättare vardera

 

Efter styrelsens konstituering återkommer vi med information om vem som är kontaktperson för olika frågor