Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Krisberedskapsmässa

DU är en del av Sveriges beredskap!

ÄR DU BEREDD?               …på en samhällskris?

Krisberedskapsmässa lördag den 1 oktober kl 11-15
Stationshuset, Ransta

Ca 15 utställare – livsmedelsförsörjning, odling, matlagning i kris, brandbilar,
militärfordon, elberedskap, första hjälpen mm

Gröna hagars kött säljer hamburgare
Ungdomsstationen säljer fika

I samband med MSB:s och Livsmedelsverkets krisberedskapsvecka

Hålltider för anföranden på scen:
11:00 – 11:15 Röda Korset
11:20 – 11:35 Smaka på Västmanland
11:40 -11:55 Den Ätbara Trädgården
12:00 – 12:15 Sala kommun
12:20 – 12:35 Dela Mera
12:40 – 12:55 Bygdegårdarnas Riksförbund
13:00 – 13:15 Röda Korset
13:20 – 13:35 Smaka på Västmanland
13:40 – 13:55 Den Ätbara Trädgården
14:00 – 14:15 Sala kommun
14:20 – 14:35 Dela Mera
14:40 – 14:55 Bygdegårdarnas Riksförbund
15:00 Avslut