Bakgrundsbild

Krisberedskapsmässa i Ransta


Salas första krisberedskapsmässa g
ick av stapeln vid Ransta Nästa Bygdegård/ Stationsparken lördagen den 1 oktober. För dagen frånkopplad från elnätet och alstrade egen ström med LRF Mälardalen och en traktor till hjälp. Västmanlands bygdegårdsdistrikt och LRF Mälardalen var medarrangörer för arrangemanget.
Ett femtontal organisationer/utställare var på plats med information, tips och för att få prova på att hantera olika krissituationer i samhället. Utställarna höll seminarium enligt ett rullande schema under dagen i bygdegården och med montrar uppbyggda i Stationsparken. Röda Korset gav råd och visade prov på första hjälpen, Länsstyrelsen berättade om klimatanpassning och samhällsskydd samt olika typer av betaltjänster.  Smaka på Västmanland och den Ätbara Trädgården i Ransta talade om hur du kan öka din självförsörjande grad av mat. Lottakåren, Hemvärnet/Försvarsmakten berättade om din betydelse förcivilförsvaret.

Studieförbundet Vuxenskolan och Dela Mera berättade att du kan samla på dig mer kunskap om krishantering i bl.a. studiecirklar. Räddningstjänsten Sala-Heby visade prov på hur du snabbt kan få kontroll av en brand.Civilförsvarsförbundet/FRG den frivilliga resursgruppen berättade att de finns till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas. Gröna Hagars Kött bidrog med lokalproducerad förtäring. Ungdomsstationen fixade fika med egna bakverk. SKR (Sveriges kommuner och regioner) berättade om betydelsen av samverkan med civilsamhället i stunder med samhällsutmaningar och kriser.

Bygdegården kan vara ett naturligt nav i bygden oavsett om det handlar om kultur, folkbildning eller andra samhällsutmaningar.

När föreningslivet och civilsamhället engagerar sig i krishantering saknas Sala Kommun i minglet bland 500-talet besökare.


Med anledning av krisberedskapsvecka i Sverige, c
iterar jag ett inlägg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap även kallat MSB ” Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med energikris och skenande matpriser liksom klimatförändringar och de konsekvenser som det innebär för människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. Här är ett deltagande i Krisberedskapsveckan en viktig del för att visa att vi tar vårt ansvar och att vi behöver hjälpas åt.Temat för årets Krisberedskapsvecka är mat och livsmedelsförsörjning.

Text: Göran Wallin

Foto: Kerstin Liljegren