Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 avhölls i bygdegården söndagen den 3 mars kl 18.00. Längst ner på den här sidan hittar du årsmöteshandlingarna. På sidan Bilder kan du se bilder från våra olika verksamheter under det senaste året.

Vi var 25 personer på årsmötet, vilket var 50% fler medlemmar än i fjol. Och det blev också (kanske just därför) ett mycket bra årsmöte. Efter de obligatoriska punkterna om verksamhetsberättelse och resultaträkning å sånt bildades helt spontant två nya arbetsgrupper; en för barn- och ungdomsverksamhet och en för boule och pingis. 
Några som varit medlemmar 2023 har tyvärr glömt att betala in sin medlemsavgift. Vi var 133 medlemmar förra året och fler vill vi naturligtvis bli. Medlem blir du genom att sätta in 150 kr (enskild person) eller 250 kr (familj) på bg 5973-0796 eller swish 123-0065607.

Protokoll ÅRSMÖTE 240303

Verksamhetsberättelse 2023.

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024