Medlemskap

Medlemskap i Dalhems Sockenförening

Sockenföreningen behöver ditt stöd som medlem för det fortsatta arbetet för bygdegården och socknens bästa!

Betala in medlemsavgiften, 150 kr/person eller 250kr/familj på bg 5973-0796 eller via Swish till nr 123-0065607!

Glöm inte att ange namn (och telefon nr och e-postadress) så vi ser vem som betalat!

Som medlem i föreningen hyr du bygdegården till reducerat pris.

/ Styrelsen