Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Vällenbadet

Vällenbadet

Vällenbadet i norra Vällensjön. Ett av Östhammar kommuns fina smultronställen. Omklädningshytter, bryggor, sandbotten, gröna ytor och grillplatser. Mycket barnvänligt.

Sjön Vällen ligger i Ekeby sockens nordöstra hörn. En långsträckt humusrik sjö, som förr var en viktig transportled för kol och malm. Den är en s.k. sprickdalsjö som har följt landhöjningen och ligger nu ca 12 m.ö..h. Sjön är ca 17 km lång och mycket smal, och står i förbindelse med andra vattensystem. Vattenytan regleras av Hallstaviks pappersbruk.
I den oländiga terrängen på östra sidan ligger ett flertal gravar från brons- och järnåldern. Gravarna består av mindre hoplagda stenhögar med någon meter i diameter. Mycket svåra att se i den steniga terrängen. Här finns både gula och vita näckrosor och runt sjön växer en rad olika örter, som tex vitsippa, blåsippa och trollduva. Fågellivet är relativt rikt, med bl a flera hackspettsarter.
Avvattningen av Vällen sker genom Kolarmoraån, som är en lättpaddlad kanotled.
Vill du fiska i Vällen måste du ha fiskekort.

Fiskekort
Länk till: Fiskekort Vällen IFISKE  inom Vällens Fiskevårdsorganisation. Om man är trött på att fiska från stranden men inte har någon egen båt kan man hyra någon av båtarna Ekeby Bygdegårdsförening äger. Båtarna ligger vid Snarlund intill Vällenbadet. Hyrpriset är 300 kr/dag.

Smultronställen
Följ gärna länken Smultronställen i Uppland 

Foto: Johan Wahlbom Martin Hagforsen Niklas Lantz