Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Ekeby

Upplands Ekeby

Ekeby
Församling i Uppsala stift, Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län); 540 inv. (2004). Ekeby består i väster av småbruten odlings- och slättbygd kring Olandsån och i öster av stora skogsmarker kring sjön Vällen. Här finns över 1 500 kända fornlämningar, nästan uteslutande gravar. Över 300 rösegravar från bronsåldern ligger i typiska koncentrationer, bl.a. i de öde skogsmarkerna. Gravarna på minst ett 40-tal järnåldersgravfält i bygden representerar till ca 1/3 periodens äldre del, medan majoriteten ligger på yngre gravfält invid byarna från historisk tid.

Den tornlösa rektangulära gråstenskyrkans äldsta del är sakristian från 1200-talet. Den var ursprungligen ansluten till en träkyrka. Långhuset och vapenhuset härrör från 1400-talet. Vapenhusets dörr med rikt utformade smidda järnbeslag är dock från 1200-talet och torde ha tillhört träkyrkan. Valv och väggar pryds av kalkmålningar från ca 1520. Altaruppsatsen och predikstolen dateras till 1717. Dopfunten från 1200-talet är gotländsk.

– Ortnamnet (1304 Ekby, 1312 Echeby) innehåller eke ’ekdunge’ och by.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se