Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Ekeby

Upplands Ekeby

Ekeby
Församling i Uppsala stift, Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län); 540 inv. (2004). Ekeby består i väster av småbruten odlings- och slättbygd kring Olandsån och i öster av stora skogsmarker kring sjön Vällen. Här finns över 1 500 kända fornlämningar, nästan uteslutande gravar. Över 300 rösegravar från bronsåldern ligger i typiska koncentrationer, bl.a. i de öde skogsmarkerna. Gravarna på minst ett 40-tal järnåldersgravfält i bygden representerar till ca 1/3 periodens äldre del, medan majoriteten ligger på yngre gravfält invid byarna från historisk tid.

Den tornlösa rektangulära gråstenskyrkans äldsta del är sakristian från 1200-talet. Den var ursprungligen ansluten till en träkyrka. Långhuset och vapenhuset härrör från 1400-talet. Vapenhusets dörr med rikt utformade smidda järnbeslag är dock från 1200-talet och torde ha tillhört träkyrkan. Valv och väggar pryds av kalkmålningar från ca 1520. Altaruppsatsen och predikstolen dateras till 1717. Dopfunten från 1200-talet är gotländsk.

– Ortnamnet (1304 Ekby, 1312 Echeby) innehåller eke ’ekdunge’ och by.