Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Bygdegården i Upplands- Ekeby uppfördes 1993 och har sedan dess varit ett viktigt nav för ortens förenings- och nöjesliv.

Ekeby Bygdegårdsförening ligger i Östhammars kommun, Ekeby består i väster av småbruten odlings- och slättbygd kring Olandsån och i öster av stora skogsmarker kring sjön Vällen. Ekeby Bygdegård byggdes under åren 1991 – 1993. Under byggtiden utfördes 12 000 ideella arbetstimmar av medlemmarna. Bygdegården är tillgänglighetsanpassad i två plan och den totala ytan är 600 m2. Lokaler för alla tillfällen såsom: motion – bröllop – födelsedagar – företagsfester – föreningsmöten, konferenser och träningsläger.

Vi i föreningen sköter och förvaltar ett bygdemuseum som är placerat intill kyrkan,  samt Vällenbadet i norra Vällensjön. Vällenbadets hytter för omklädning, bryggor, grönytor, naturstigar, grillplatser, båt och kanotuthyrning  är en del av vårt engagemang.

Det lokala föreningslivet skapar gemenskap och framtidstro i bygden. Därför samarbetar bygdegårdsföreningen med andra ideella föreningar samt med studieförbund och kommunen.

I bygdegården är ingenting omöjligt. Att vara lyhörd och tillmötesgående är viktigt för oss. Vår strävan är att utvecklas hela tiden och få många olika aktiviteter i våra lokaler.