Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bygdegårdens historia

Det var så här vi startade.

1989

 • Sågning av skänkt timmer. Ca 550 stockar.
 • Auktion på skänkt gods. Behållningen på 50 000:- oavkortat till föreningen.
 • Spel- och danskvällar. Ekeby Spelemän spelade upp till dans både vid Vällenbadet och vid Eriksberg.
 • Teckning av ”tusenlappen”.
 • Försäljning av råmjölk.
 • Första bygdegårdsmodellen kom till.

1990

 • Presentation av ritningar och kostnadskalkyler för olika kommunala företrädare och andra
  myndigheter.
 • Auktion på insamlat skänkt gods. Summa intäkter ca. 35 000:- ·
 • Mera timmer att såga för att öka på virkeslagret.
 • Danskvällar med Ekeby Spelemän. Grillkvällar vid Vällen m.m.

1991

 • Beslut om kommunalt bidrag på 2 milj. efter en hård och övertygande kamp med våra politiker.
 • Insamling av begagnade byggvaror typ sanitetsporslin, köksutrustning och dörrar.
 • Auktion igen! Att inte det tar slut på gods. Nya inkomster på 30 000:-
 • Rivning av Kaffestugan den 26/10.
 • Grundutsättning den 16/11 och formsättning den 23/11

1992

 • Stomresning den 16/3. Bygget i full gång. Olika bygglag skapas.
 • Skötsel av Vällenbadet mot ersättning från kommun. Trivselkvällar med grill och dans.

1993

 • Invigning den 10/7. Stor fest och galaföreställning med artister som Torupill från Estland, Gimo Big Band, Topper Martin, Ekeby Spelemän m.m. Festen avslutades med middag och dans för alla som bidragit med arbetsinsatser, kontanter, timmer m.m.
 • Uthyrning är i full gång.

1994

 • Planering av utemiljön fortsätter. Likaså underhåll och förbättringar av byggnaden bland annat en stor altan som även kan användas som dansbana.
 • Ungdomarna drar sitt strå till stacken genom att delta i både gemensamt arbete och egna projekt så som en beachwollyplan.

Sammanfattning

Under byggtiden hade ca 12 000 ideella arbetstimmar utförts av cirka 100 personer. De flesta hantverkare fanns på orten, vilket bidrog till att allt arbete gick fort och smidigt.
Bygdegården är handikappanpassad i två plan och den totala ytan är 600 m2 uppdelat på en stor sal, 2 studierum, ungdomslokal och 2 st omklädningsrum med bastu. Köket är utrustat för 200 personer. . En stor altan på baksidan av huset med utgång från stora salen. Stor parkering.
Uppvärmningen klarades av med ved som skänks av ortsbor. Vaktmästeri och städ delades av ca 80 personer som hade i genomsnitt 1,5 vecka/år.
Tack vare ett startbidrag på 2 miljoner kr från kommunen och alla ideella insatser kunde byggnaden sättas upp utan lån.