Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelsen

Styrelsen i Upplands Ekeby bygdegårdsförening.

Ordförande

Ida Krigh
Mobil: 070-919 95 00
E-post: krigh.ida@gmail.com

Vice ordförande / Kontaktperson Kultur

Sven-Ove Wånö
Mobil: 076–163 38 59
E-post: sven-ove.wano@hotmail.com

Kassör

Stefan Lindgren
Mobil: 076-188 99 32
E-post: hstefan.lindgren@gmail.com

Sekreterare

Inger Bellman
Mobil: 070-536 28 11
E-post: imbellman@gmail.com

Ledamot   

Ragnar Ågren                                                             
Mobil: 070-319 57 76
E-post: ragnar.agren@gmail.com

Ledamot   

Henrik Westerberg                                                             
Mobil: 070-697 52 54
E-post: eftersok.uppland@gmail.com

Ledamot   

Cecilia Söderström                                                            
Mobil: 073-621 75 01
E-post: cecilia@opterion.se

Ledamot   

Tonny Ingvarsson                                                           
Mobil: uppdateras inom kort
E-post: ingvarsson.tony@gmail.com

Ledamot   

Vakant                                                         
Mobil:
E-post: