Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Uppgränna Byalag

Uppgränna Byalag är den förening som bildades i januari år 2001 med syfte att vara en förening inte bara för hemmansägare, vilket är fallet med Uppgränna Samfällighetsförening, utan för samtliga som bor i Uppgränna med omnejd eller i övrigt känner samhörighet med byn.

Denna förening är sprungen ur det som nu är Uppgränna Samfällighetsförening, vars statuter inte möjliggjorde den breddning av målgrupp och verksamhet som byns innevånare ville uppnå. Fröet till det nya byalaget såddes nämligen när några av byns familjer 1978 började ordna med festligheter i samband med midsommar, på en äng vid foten av Hägnabacken. Så småningom iordningställdes Byaträffen med gemensamma krafter och under årens lopp uppstod det traditioner och aktiviteter som bedrevs under föreningsliknande former.

År 2001 var så tiden mogen att formalisera arbetsformerna och klargöra gränsdragningen mellan det nya byalaget och Samfällighetsföreningen. Sedan dess har byalaget varit aktivt som organisatör av midsommarfirande, tipspromenader, allsånger, luciafirande med mera, med mera. Dessutom har vi tillvaratagit bybornas intressen genom att interagera med och söka påverka t.ex. kommun, trafikverk, länsstyrelse med flera i en riktning som gynnar byn och dess invånare.

Då Uppgränna missionsförsamling lades ner år 2008 skänktes missionshuset till Byalaget. Detta hus har nu en central funktion i byalagets verksamhet. På senare tid har också kraft lagts på att verka för en gång- och cykelväg mellan Uppgränna och Gränna.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se