Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bygd & Byalag

Uppgränna är en by och en bygd med anor från forntiden där det hänt en hel del. En översiktlig historik ges i menyn till vänster. Av betydligt modernare snitt är de båda byalagen, Uppgränna Samfällighetsförening och Uppgränna Byalag och dessa har var sitt avsnitt som är väl värda att läsa.

Byalaget har tagit fram en foder i samband med projektet Riket i Riket, som fokuserade på vandringar och berättelser i och kring byn. I den finns också en karta över intressanta platser i byn.

Dekoration
Riket i riket, folder med karta

 

Runt 1840 gjordes laga skifte i byn, då gårdarna flyttades ut dit de ligger nu. I samband med det upprättades en karta över byn som den såg ut innan skiftet genomfördes. Byalaget äger en papperskopia av originalet, vilken hänger i Byagården och är mycket vacker. Observera vilken enorm mängd hus det låg i byklungan!

Utsnitt ur 1840 års karta med titel och ingress

Här är en detalj ur kartan över området runt vägskälet med dagens vägar inlagda med röd färg och dagens huskroppar med ljusgrå färg.

1840 års karta med inlagda vägar och hus från 2010