Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om byalaget

Om byalaget

Byalagets idé och mål

  • att på ett varsamt sätt vårda byns natur, traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för dess bevarande
  • att initiera och genomföra projekt med inriktning på; aktivitet och gemenskap
  • att verka för utveckling som gynnar de boende och ger byn attraktionskraft