Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Byarådet

Byalagets styrelse kallas Byaråd och består av följande personer:

Byfogde:
Britt-Marie Alvarsson tel. 076-162 93 43
E-post: byfogde@uppgrenna.com

Rådsmedlem tillika byskrivare:
Anneli Granstrand tel. 070-316 56 51
E-post: byskrivare@uppgrenna.com

Rådsmedlem tillika byskattmästare:
Jenny Gustafsson tel 073-544 18 88
E-post: byskattmastare@uppgrenna.com

Rådsmedlemmar:

Kent Eskehed tel. 070-782 10 96

Therese Bohman 070-921 59 26

Carina Ekberg tel. 070-263 73 18

Örjan Grennvall 070-747 41 58

Åsa Forsell 076-814 26 42

Rolf Algeskär 070-449 98 40

Mari Martinsson 070-211 51 86