Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

TRÄSKÖKVARN

TRÄSKÖKVARN

Bagaren från Stockholm, Esias Thise lät bygga Träskö väderkvarn, som stod färdig 1749. Kvarnen brukades då av en kvarnarrendator. År 1857 renoverades och moderniserades kvarnen. Bland annat byttes kvarnhusets tak och mjölsiktar, dessutom inköptes det mekaniska vridverk som taket kan vridas med, som idag åter är funktionellt. Även väderkvarnsvingarna byttes ut. Kvarnverksamheten pågick fram till början av 1900-talet då kvarnen slutade nyttjas och började förfalla. Detta pågick fram till 1940 då nya ägare lade om ytterpanelen och taket.