Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

LÅDNA

Lådna

Lådna ligger ca en mil norr om Vindö.

Bebyggelsen i Lådna byar har behållit sin gamla karaktär. De flesta husen är byggda kring sekelskiftet 1900. Smala grusvägar slingrar fram mellan husen och genom landskapet – vägnätet är i stort sett oförändrat sedan hundra år. Lådna har ett av mellanskärgårdens bäst bevarade kulturlandskap. Idag finns ca femton permanenthushåll på ön.

Här har det bedrivits jord- och skogsbruk under flera århundraden, men under 1900-talet lades jordbruken ner och marken växte igen. I och med att skärgårdsstiftelsen 1963 började införskaffa mark i området kom en vändning – jordbruket på Oppgården arrenderas nu ut till lantbrukare. Betesdrift och slåtter bidrar till att hålla landskapet öppet.

Sevärdheter

Karlshem och Lådna byar med sin gamla välbevarade bebyggelse.

Frälsningsarméns gamla lokal Fyrbåken från början av 1900-talet. Strax söder om Karlshem.

Boende

Flera alternativ till bed&breakfast finns.

Vid Skomakarviken på Lådnaön finns en äng som lämpar sig för tältning.

Tältäng och badstrand finns även på västra Lådna.

Service/information

Lådnamacken Minilivs på södra Lådna, tel 08-542 473 21

Hitta hit

Området trafikeras året runt av Waxholmsbolaget och sommartid även av Cinderellabåtarna (Stora Kalholmen). Du kan antingen åka båt från Stockholms innerstad (Nybrokajen/Strandvägen), eller åka buss/bil till Lillsved eller Boda på Värmdölandet och ta båten därifrån.