Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

SVARTSÖ

SVARTSÖ

På Svartsö bor det idag ca 60 personer permanent och antalet fastboende har minskat de senaste åren. Under sommaren ökar invånarantalet till ca 800 när fritidsboende kommer ut till sina hus.
De fastboende arbetar inom t ex skola, hotell/vandrarhem affär och krog. Andra näringar är byggverksamhet, skogs- och jordbruk, konst och konsthantverk, stuguthyrning, taxibåt mm. Kommunikationerna till fastlandet gör att några pendlar till sina arbeten.

Svartsö är en av de större öarna i mellanskärgården och ligger mellan Möja och Ljusterö. Ön är 8 km lång och 2 km bred. Den fina grusvägen sträcker sig från Marsängen i väster förbi Alsvik och vidare till Söderboudd i öster. Vägen är 8 km lång och kantas bitvis av vackra kulturmarker och skogsområden. Det går även en väg mellan Svartsö brygga och Skälviks brygga. Den är ca 2,5 km lång. Svartsös norra del är bergig och brant medan den södra har ett mer öppet och mjukare landskap. Genom ön går några dalstråk som ännu under vikingatiden delade Svartsö i flera öar.

Djurlivet är rikt och de vanligaste djuren är rådjur, räv och hare. Det finns gott om fågel, framför allt sjöfågel, som ejder, skrak, vigg och knipa. På Svartsö häckar även rovfågel t ex fiskgjuse och ormvråk.

Vid Skälvik ligger skolan, byggd 1897, med idag låg-, mellan- och högstadium. Barnen kommer även från andra öar i området och får då åka med sjötaxi till skolan. På vintern blir det svävare. Två gånger om året kommer bokbåten till skärgården.

Naturen på Svartsö skiftar från höga berg med hällmarker till blandskogsområden, ängs- och skogsmarker. Granskogens undervegetation består mest av blåbärsris, lingon och mossor medan lövskogens undervegetation visar en större artrikedom. Man finner bl a vitsippa, blåsippa, liljekonvalj, vårlök och kantareller. På ängarna och i hagarna finner man typiska ängsväxter såsom prästkrage, blåklocka, humleblomster, natt och dag, Adam och Eva, nattviol och ängsnycklar förekommer. På Svartsö finns kor, hästar, grisar, getter och får som bidrar till ett öppet landskap.

Sevärt:

Hembygdsgården – Något väster om Alsviks brygga ligger Hembygdsgården, f.d. missionshuset, som är ett av de äldsta missionshusen i skärgården. Byggt av Svartsöbor med material som till stora delar skänkts av öborna. Invigdes 1880 och fungerar idag som bygdegård och används för möten, konserter, fester, utställningar, marknader mm.

Alsviks by – En av de äldsta byarna på Svartsö med bl a det gamla stenhuset, byggt 1732.

Svartsö by – By med gammal bebyggelse på norra delen av ön.

Storträsk – Den största av Svartsös insjöar. Omkringboende vid insjöarna tar sitt dricksvatten därifrån.

Boholmen i Storträsk – Hit flydde öborna under rysshärjningarna 1719. De grävde ner sina ägodelar för att gömma dem för ryssen. Enligt sägnen kommer en förbannelse att drabba den som försöker leta efter de gömda ägodelarna.

Lillträsk – Ligger på öns sydvästra del. Här finns bl a storlom och häger. Man kan ofta se havsörn flyga över Svartsö.

Träskö kvarn – En av få bevarade kvarnar i skärgården. Privatägd och kan beses efter överenskommelse med ägaren.

På Svartsö kan du promenera eller cykla på 14 km vacker grusväg. Har du ingen cykel kan du kontakta cykeluthyrningen på ön. Cykeluthyrning: Svartsö Lanthandel, Alsvik, tel 08-542 473 25, fax 08-542 474 15. www.svartsolanthandel.se

Bada:

Badmöjligheter finns vid Alsvik.

Faciliteter:

Vid ångbåtsbryggan i Alsvik ligger Svartsö Lanthandel öppen året runt, med dagligvarubutik, lokalt producerade varor, hemslöjd, postombud, systemombud, apoteksombud, cykeluthyrning, stuguthyrning och café. Här finns också gästhamn och turistinformation. Tel 08-542 47 325.

Svartsö Krog nära Alsviks brygga, tel 08-542 47 255

Toaletter (utedass) finns vägen förbi Hembygdsgården

Svartsö turistinformation:

Svartsö Lanthandel tel 08-542 473 25, fax 08-542 474 15.
Värmdö Turistbyrå, året runt, tel 08-570 346 09.
Skärgårdstelefonen tel 08-457 00 01, tryck 246#.

Övernattning:

Svartsö skärgårdshotell och vandrarhem, tel 08-542 47 400, www.svartsonorra.se

Sjöbodar vid Alsviks brygga , bokning tel 08-542 47 325.

Tälta kan man göra vid Hembygdsgården. Det finns ingen ordnad tältplats på ön, allemansrätten gäller. Mer information lämnas av Svartsö Lanthandel, tel 08-542 473 25, fax 08-542 474 15.

Transporter:

Svartsö Sjötaxi, tel 08-542 478 00, 0730/647800
Sea Cab Möja AB, tel 0708/174778
Waxholmsbåtarna, tel 08-679 58 30
Cinderellabåtarna, tel 08-587 140 00
SL:s turupplysning, tel 08-600 10 00
Cinderellabåtarna från Stockholm via Vaxholm. Resan tar ca 2 timmar.
Waxholmsbåt angör även Lillsved och Boda på Värmdölandet, dit SL-buss går från Slussen (Lillsved linje 439, Boda linje 438). Boda brygga trafikeras under sommarlovet , se Waxholmsbolagets turlista 13A och 13B. Det kan vara svårt att under högsäsong få tag på parkeringsplats i Lillsved om man tar bilen dit.

Äta:

Svartsö Krog, tel 08-542 47 255, www.svartsokrogen.se

Bistro Sågen, tel 08-542 47 010, boka@oratt.se

Café, Svartsö Lanthandel, tel 08- 542 47 325

Historia:

Svartsö bebyggdes sannolikt först under medeltiden. Vid mitten av 1500-talet fanns det skattegårdar vid Alsvik och Skälvik. Svartsö har därmed den största bosättningen i området. Dessa gårdar utvecklades så småningom till byar. Genom laga skifte i slutet av 1800-talet fick en del gårdar flyttas från de ursprungliga byarna vid Alsvik, Skälvik och Svartsö.

Omkring sekelskiftet började många sommarvillor och fritidshus att byggas på ön. Stenhuset i Alsviks by lät bankokommissarie Johan Söderling uppföra 1732. Byggnadsmaterial togs från tegelbruket på Hästnacken som Söderling anlade ca 1730. Huset finns bevarat än idag och är privatägt. 1897 byggdes Svartsö skola som sedan byggts ut i omgångar. 1880 uppfördes även missionshuset vid Alsvik.

Omkring sekelskiftet fanns på Svartsö mellan 200 och 250 bofasta.