Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

GÄLLNÖ

Gällnö

Gällnö ligger i mellanskärgården, strax norr om Vindö. Här finns såväl odlingslandskap med lummiga ängs- och hagmarker som berghällar och skog. Ön består till största delen av blandskog, odlad mark och beteshagar.

Gällnö fick sin första bofasta befolkning någon gång under medeltiden. Gårdarna var små och jordbruksmarkerna ofta magra. Vid sidan av jordbruket var fisket en viktig försörjningskälla eftersom man kunde byta fisken mot bl a spannmål. Vid sekelskiftet 1600 härjades Gällnö av danskarna, och under 1700-talet av ryssarna. I mitten av 1700-talet fanns tre gårdar i Gällnö by; Söder-, Mellan- och Norrgården, och totalt åtta familjer bodde på ön. Idag äger Skärgårdsstiftelsen mark på ön, vilken utarrenderas till en privat lantbrukare som även äger egen mark på ön (köttdjur). Det finns idag 10 bofasta hushåll.

Sevärdheter

Den gamla bebyggelsen i Gällnöby är mycket väl bevarad – byn är en idyll med grusvägen som slingrar mellan de rödmålade stugorna. Bostadshusen ligger på karaktäristiskt vis för sig, omgivna av prunkande trädgårdar, och uthus och förråd återfinns i utkanten av byn.

Vid Torsviken på Brännholmen finns en jättegryta som formades av inlandsisen för ca tiotusen år sedan.

På norra delen av Gällnö finns en sk ryssugn från 1700-talet, som de invaderande ryssarna använde för brödbakning.

Boende

I Gällnö by finns ett vandrarhem (STF) med 34 bäddar, tel 08-571 661 17.

Flera alternativ till bed&breakfast bl a skärgårdens minsta hotell, med bara ett rum.

Vid sandstranden i Torsviken finns en tältplats med färskvatten, sopmaja och toalett.

Service/information

I Gällnö by finns en sommaröppen handelsbod med café, krog och bar samt kundbrygga, tel 08-571 663 10

En roddbåtsled för båtluffare finns mellan Gällnö (Brännholmen) och Karklö.

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman, Sven Lindholm, tel 070-377 78 07.

Hitta hit

Området trafikeras året runt av Waxholmsbolaget och sommartid även av Cinderellabåtarna. Du kan antingen åka båt från Stockholms innerstad (Nybrokajen/Strandvägen), eller åka buss/bil till Sollenkroka eller Boda och ta båten därifrån.