Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

HJÄLMÖ

Hjälmö

Hjälmö ligger ca en mil norr om Vindö.

Här har det bedrivits jord- och skogsbruk under flera århundraden, men under 1900-talet lades jordbruken ner och marken växte igen. I och med att skärgårdsstiftelsen 1963 började införskaffa mark i området kom en vändning – jordbruket på Västergården på Hjälmö arrenderas nu ut till lantbrukare. Betesdrift och slåtter bidrar till att hålla landskapet öppet.

Bebyggelsen i Hjälmö by har behållit sin gamla karaktär. De flesta husen är byggda kring sekelskiftet 1900. Smala grusvägar slingrar fram mellan husen och genom landskapet – vägnätet är i stort sett oförändrat sedan hundra år. Hjälmö har ett av mellanskärgårdens bäst bevarade kulturlandskap. Idag finns ca åtta permanenthushåll på Hjälmö.

Sevärdheter

Västergården på Hjälmö med sin gamla välbevarade bebyggelse.

På ön Stora Hästnacken, nordväst om Hjälmö, finns lämningar av ett tegelbruk från 1720-talet. Tegel härifrån användes till att bygga Fredriksborgs fästning och till den nya huvudbyggnad som på 1730-talet uppfördes vid Alsviks gård på Svartsö.

Boende

Flera alternativ till bed&breakfast finns.
På Stora Kalholmen, finns skärgårdens äldsta vandrarhem (STF), byggt 1914.Service

Lådnamacken Minilivs på södra Lådna, tel 08-542 473 21

Hitta hit

Området trafikeras året runt av Waxholmsbolaget och sommartid även av Cinderellabåtarna (Stora Kalholmen). Du kan antingen åka båt från Stockholms innerstad (Nybrokajen/Strandvägen), eller åka buss/bil till Lillsved eller Boda på Värmdölandet och ta båten därifrån.