Styrelsen

Styrelse:

Ordförande                                          Vice ordförande                                  
Karin Olsson                                          Ingrid Sandelin
0707-41 36 00                                        0705-71 15 96

karinolsson1967@gmail.com         ingrid.sandelin@sjobo.nu

 

Kassör                                                    Sekreterare

Arne Axelsson                                       Inger Jönsson
0768-509505                                          0708-51 01 41
aax@sjobo.nu                                       jigie@hotmail.se

 

Ledamöter

Lennart Axelsson Bengt Ivarsson Christer Malmberg

 

Fakturaadress:

Södra Färs Bygdegårdsförening

c/o Lennart Axelsson

Småskolegatan 22

275 38 Sjöbo