Välkommen

till en Bygdegård för fest och sammankomst. Vi erbjuder anpassade lokaler för fest, sammanträden, kurser eller konferenser. Det finns också en vacker park med många möjligheter för uteaktiviteter med naturstig. Längs stigen finns 35 olika skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del vanliga, andra mer ovanliga. Tillsammans med trädstigen finns en Hitta Vilse Stig och information om Allemansrätten. Nu även med en balansbana, ny grillplats samt toalett. Toaletten som är en HWC anpassad möjlighet för personer med funktionsnedsättning, samt skötbord.

Intro image

Förskola

Sedan hösten 2016 samutnyttjas vår bygdegård av Villervalla förskola. En förskola är en lokal service som vi är stolta över att ha hos oss.

Villervalla förskola

Hitta Vilse Stig

Läs mer

Grillplats

Läs mer

Balansbana

Läs mer
Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se