Välkommen

till en Bygdegård för fest och sammankomst. Vi erbjuder anpassade lokaler för fest, sammanträden, kurser eller konferenser. Det finns också en vacker park med många möjligheter för uteaktiviteter med naturstig. Längs stigen finns 35 olika skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del vanliga, andra mer ovanliga. Tillsammans med trädstigen finns en Hitta Vilse Stig och information om Allemansrätten. Nu även med en balansbana, ny grillplats samt toalett. Toaletten som är en HWC anpassad möjlighet för personer med funktionsnedsättning, samt skötbord.

Foto från Halloween 3 /11

Bilder från Halloween 2023

Foto från de senaste arrangemangen

Foto från Teatern 3/8 och Hemvändardagen den 6/8 samt från utebion den 7/8 hittar Ni under Om Bygdegården och under bilder från Bygdegården

Årsmöte 6 mars kl. 19.00

Årsmötesförhandlingar. Fika. Föredrag av Ulrika Axelsson "Jag har 1 miljon anställda i mitt företag"

Årsmöte
Intro image

Förskola

Sedan hösten 2016 samutnyttjas vår bygdegård av Villervalla förskola. En förskola är en lokal service som vi är stolta över att ha hos oss.

Villervalla förskola

Hitta Vilse Stig

Läs mer

Grillplats

Läs mer

Balansbana

Läs mer