Historik

Inför att bygdegårdsföreningen skulle bli 65 år fick vi till en bok om föreningen. Den finns att köpa för de som är intresserad, bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Vi vill med denna bok återge bygdegårdens historia under de år den verkat. Sextiofem år är inte så lång tid men när man dyker ner i arkivhandlingarna från nu och tidigare, när föreningen bildades, blir det åtskilliga handlingar. Dessa handlingar speglar utvecklingen men också alla de svårigheter som de gamla eldsjälarna hade att kämpa med och allt ideellt arbete.

När föreningen bildades och man köpte villa Solbacken var planerna att bygga till huset samt anlägga större dansbana. Man möttes inte av någon större välvilja från det vid den tiden röda styret i kommunen. Där såg man att det kom att bli en svår konkurrent till Folkets park. Fem år på Solbacken blev det,  innan Solvalla köptes. De som motarbetat tidigare kallade det nu vanvördigt för ”Böndernas hus” men med envishet och mycket ideellt arbete hade man övervunnit många svårigheter.

Idag kan man se annorlunda på det hela. Tillgänglighetsanpassning, miljöcertifiering och slutligen ha äran att utses till ”Årets bygdegård 2014” av Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsföreningen står nu stark och med vind i seglen och de forna entusiasterna kan se nya generationer i ledningen som arbetar vidare i samma anda.

För att kunna skriva denna bok har alla protokoll och handlingar som vi funnit lästs igenom, liksom alla ansökningar om tillstånd såsom bygglov, hälsovårdsnämndens besiktningar, köpebrev och lagfartshandlingar.

Äldre styrelsemedlemmar har utfrågats och i vissa fall deltagit på möten för att berätta. Det bör särskilt nämnas att föreningens förste ordförande Anders Hedeblad har deltagit flera gånger. Många uppgifter har också kommit från Margareta Granmark (född Nordvall) som bott på Solvalla som barn.

I boken berättas om de olika arrangemang, både egna och föreningars samt mycket uthyrning, bröllop födelsedagsgillen, ålagillen och gåsamiddagar. Många Sjöbobor och folk i bygden har säkert många fina minnen härifrån.

I ett särskilt kapitel berättas om ” Människorna före Bygdegårdsföreningen ” och då är det de som fanns här före bygdegårdsföreningen. Kronofogden Witthoff som lät bygga Solvalla och familjen Nordvall vars dödsbo sålde Solvalla till bygdegårdsföreningen.