Bakgrundsbild

Kultur

Har mellan 2012 – 2018 samordnat Nationaldagsfirandet i Sjöbo tätort.

Anordnar sedan 2011 hemvändardag då det utses årets Sjöbobo/Hemvändare.

Under Bygdegårdarnas kulturvecka vecka 43 i hela Sverige anordnar vi matmässa på bygdegården.

Olika program med musikgrupper, utställningar och föreläsningar anordnas årligen.

Deltager årligen i Malmö Operas utbudsträffar.

Svampens dag i september anordnas tillsammans med Puggehattarna.

Försöker att delta i öppen trädgård.

Kulturarrangemang anordnas oftast i samverkan med studieförbund.