Bakgrundsbild

Naturstig

Naturstigen vid Södra Färs Bygdegård, Solvalla, Sjöbo började anläggas hösten 2006, färdigställdes under våren 2007 och invigdes den 28/5 2007.

Stigen är cirka 400 m och bevuxen med gräs. Stigen är tillgänglig för alla friska och funktionshindrade med gånghjälpmedel samt barn och ungdomar. Längs stigen finns 35 olika skyltar med information om de olika träden och buskarna, en del vanliga, andra mer ovanliga. Informationstavla om ett 60-tal blommor och örter som kan ses i parkområdet under ett år finns vid stigens början. Bänkar att vila sig på finns med jämna mellanrum längs stigen och bänkar samt grillplats finns under den största hängboken.

Syftet med stigen är att man som boende i Sjöbo tätort ska ha tillgång till tätortsnära natur där det finns möjlighet till vila och reflektion. Informationsskyltarna kan dessutom bidra till en ökad kunskap om olika trädarter och visa en biologisk mångfald nära tätorten. Genom att locka ut allmänheten, förbättras folkhälsan.Stigen finansierades till hälften med statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, sk NIP- eller LONA-pengar, som fanns att söka hos Länsstyrelsen genom Sjöbo kommun. Ett stort tack till Eva Nielsen Ostermann, Agenda 21- och folkhälsosamordnare i Sjöbo kommun, som bidrog och skötte kommunikation och korrespondens med länsstyrelsen.