Bakgrundsbild

Kulturhistorisk miljö

Kulturhistorisk miljö

Huset byggdes 1910-11 som bostad och kontor till kronofogdemyndigheten. 1956 köpte bygdegårdsföreningen det. Den tillhörande parken där de äldsta träden är från 1912 deltog 2008 i tävlingen om de pampigaste träden i Skåne med Länsstyrelsen. 10 träd anmäldes och dessa var 2 lindar, 5 bokar, 2 blodbokar och 1 hängbok. Parken bidrar till biologisk mångfald med sina många träd, blommor och växter. Tillgänglig trädstig sedan 2007 med 35 olika sorters träd längs en 400 m lång stig. Grillplats finns och sittbänkar med jämna mellanrum. Informationstavlor för varje träd. Tätortsnära naturområde som syftar till att stärka kunskapsuppbyggnaden om träd. Bevarandeplan för parken finns sedan 2008.