Bakgrundsbild

Kulturhistorisk miljö

Kulturhistorisk miljö

Huset byggdes 1910-11 som bostad och kontor till kronofogdemyndigheten. 1956 köpte bygdegårdsföreningen det. Den tillhörande parken där de äldsta träden är från 1912 deltog 2008 i tävlingen om de pampigaste träden i Skåne med Länsstyrelsen. 10 träd anmäldes och dessa var 2 lindar, 5 bokar, 2 blodbokar och 1 hängbok. Parken bidrar till biologisk mångfald med sina många träd, blommor och växter. Tillgänglig trädstig sedan 2007 med 35 olika sorters träd längs en 400 m lång stig. Grillplats finns och sittbänkar med jämna mellanrum. Informationstavlor för varje träd. Tätortsnära naturområde som syftar till att stärka kunskapsuppbyggnaden om träd. Bevarandeplan för parken finns sedan 2008.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se