Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Styrelse

Ordförande

Inga Callersjö, 070-250 18 24

inga.callersjo@ownit.nu

 

Sekreterare och informationsansvarig 

Karin Mohlin, 073-397 94 75
ka.mohlin@telia.com

 

Ledamöter

Gunilla Schöld, kassör, Anders Gunnedal, Ove Schöld, Yvonne Skoglund,

Ann-Christine Söderlindh

Suppleanter

Annika Bauman, Tomas Hermansson, Björn Mohlin, Maria Törnqvist, Eva Widell,

Östen Österberg