Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Föreningen

Refsnäs Bygdegård Baracken.

I kustbyn Refsnäs på Rådmansö bildades 1977 Refsnäs Fritidsförening (RFF). Föreningen fick möjlighet att köpa en militärbarack bestående av sju hopsatta moduler från försvaret. Byggnaden, som redan var uppställd i byn, vilade på en grund av träpålar och träbalkar och stod på mark som en gång varit sjöbotten. Nu byggdes den om till en samlingslokal genom ideellt arbete. Byggnaden kom att döpas till ¨Baracken¨.

¨Baracken¨ står på mark som föreningen arrenderar av Norrtälje Kommun.

På Rådmansö bor ca 2000 personer permanent, och ca 20 000 personer sommartid. Trakten är rik på småföretagare.

¨Barackens¨ existens bidrar till att fastboende och fritidsboende kan mötas och odla gemensamma intressen, och att nytillkomna boende känner sig välkomna och kan hitta till gemenskap på den nya orten.

Lokalen erbjuder företag, föreningar och boende möjlighet att få en samlingspunkt för olika typer av aktiviteter. Lokalen är på 160 kvm och rymmer ca 90 personer vid dukat bord. Den har tjänat som självklar samlingslokal sedan 1977.

Föreningen ansökte om medlemskap till bygdegårdarnas Riksförbund och antogs som bygdegård i april 2011

2011 gjordes omfattande grundförstärkningar för att rikta upp huset som börjat luta ordentligt. Huset lyftes 20 cm med hjälp av många domkrafter och ny sula gjöts utmed båda långsidorna.

2012 installerades kommunalt vatten och avlopp.

2013- 2014 byggdes en handikapramp vid entrén och toalettutrymmet handikapanpassades.

Köket moderniserades och lever nu upp till de krav som kan ställas på ett modernt kök.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se