Bakgrundsbild

Bibliotek

Biblioteket som ligger i bygdegården har öppet två dagar i veckan, måndagar och torsdagar.

BIBLIOTEKET

Biblioteket erbjuder utlån av böcker och andra medier. Här går även att beställa film, musik, tv-spel m.m. ur bibliotekets katalog för hämtning. Dator med möjlighet att göra utskrift finns att låna liksom kopiator.

För öppettider och kontaktuppgifter, se www.bibliotek.gotland.se/ostergarn/

 

BIBLIOTEKETS UPPKOMST

I februari 1945 beslöt man att Östergarns SLS-bibliotek (Svenska Landsbygdens Studieförbund, senare Vuxenskolan) skulle inrymmas i bygdegården. Detta SLS-bibliotek utgjorde grunden för det bibliotek som alltjämt finns i bygdegården och som övertagits av kommunen/regionen. Utlåning av böcker skedde vid varje SLU-möte. Den som inte lämnade tillbaka böckerna inom en månad fick plikta 25 öre.

Biblioteket ligger sedan 1999 på nedre plan, f.d. kaffesalen. Detta möjliggör att tillgängligheten fungerar utmärkt med både rullator och barnvagn m.m. Då Östergarnslandet är en turistort ökar användandet av servicen som biblioteket erbjuder stort på sommaren. Bygdegårdens läge med busshållplats, affär och tankställe är centralt och bra. Biblioteket är öppet hela året och har en hemsida med öppethållande och annan information.