Bakgrundsbild

Personuppgifter

Östergarns Bygdegård Kulturhuset ideell förening (org. nr 802506-6989) följer Dataskyddsförordning (GDPR), och är ansvarig för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi har ett digitalt medlemsregister som enbart används för information till föreningens medlemmar och för kontroll av inbetalda medlemsavgifter. Den information vi har om våra medlemmar är de kontaktuppgifter som lämnas till oss i samband med att medlemskap i i föreningen löses. Uppgifterna sparas till dess medlemskapet upphör. Östergarns Bygdegård Kulturhuset ideell förening värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter.

Du kan när som helst kontakta oss för frågor, för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter på myndighetens hemsida.

Registeransvarig

Kassör

Anders Lignell

070-620 23 57

anders.p.lignell@gmail.com