Bakgrundsbild
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Bygdegården drivs av den ideella föreningen Östergarns Bygdegård Kulturhuset).

Föreningen Östergarns Bygdegård Kulturhuset bildades vid konstituerande möte den 20 november 2016 då den tidigare ekonomiska föreningen ombildades till en ideell förening. Föreningens som är politiskt och religiöst oberoende har bland annat ”till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. …  Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram.” (Stadgan 2§). Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

Mer om föreningens bildande finns att läsa här.

Ordförande

Katarina Michanek

katarina.michanek@gmail.com