Bakgrundsbild

Ansvariga och arbetsgrupper

Medlemsregister

Anders Lignell
070-620 23 57
anders.p.lignell@gmail.com

Uthyrning

Gudrun Norman Vakk
076-218 19 85,
gudrunnorman@hotmail.com

Fastighetsansvariga

Anders Lignell, Sverker Eriksson och Tom Carlson

Programansvariga

Christer Jonsson, Katarina Michanek och Eva Tivell (adjungerad)

Medieansvariga

Christer Jonsson, Tom Carlson (hemsida) och Maria Breinander (adjungerad)

Köksansvarig

Gudrun Norrman Vakk

Musikansvarig

Krister Löfgren (adjungerad)

Teateransvarig

Katarina Michanek

Ansvariga för filmvisningar i ÖBK:s regi

Torsten Andersson och Sverker Eriksson