Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Fogdö & Vansö Bygdegård, f.d. Väsby skola, skänktes av kommunen på 50-talet till Fogdö bygdegårdsförening som förvaltar den för Fogdö-och Vansöbornas räkning.

Under åren har bygdegården tilläggsisolerats och utrustats med bergvärme. En ny, modern ljudanläggning har installerats med hörslinga i stora salen. Där finns även ett helt nytt digitalpiano. Under 2020 köptes en ”kanon” in, som kan användas för bild- och filmvisning.

Ingången har en ramp, så bygdegården är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Köket är toppmodernt och lämpar sig för både små och stora evenemang. En industridiskmaskin installerades 2018.

Under rubriken Lokalhyror finns uppgifter om vad det kostar att hyra lokalerna. Klicka på BOKA BYGDEGÅRD upptill i menyraden.