Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hitta hit

Så här hittar du till Fogdö Bygdegård:

Från Strängnäs:

Ta väg 55 mot Uppsala. Ta höger: Vansö. Kör vidare förbi Vansö kyrka, fortsätt förbi Fogdö kyrka.

Ta höger efter ICA Granbecks Livs, skylt: Bygdegård,
ta vänster nästa avtag.

Kör ca 1 km till. Bygdegården ligger på vänster sida.

(Kartan är lite missvisande, den visar bygdegården på höger 
sida, men den ligger just där vid busshållplatsen
på vänster sida! Bygdegården kommer fram, om man 
förstorar kartbilden.)