Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningens styrelse

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Rolf Persson

rolf.persson@soloindustri.se

V. ordförande

Gunilla Zakariasson

guza@guza.se

Sekreterare

Monika Qvarnström

monika.qvarnstrom@icloud.com

V. sekreterare

Randi Wetterhus

wetterhusrandi@gmail.com

Kassör

Pirjo Schreij Paananen

pirjosp03@gmail.com

Fastighetsansvarig

Per J Hagström

perjhagstrom@gmail.com

Ersättare

Elisabeth Andersson

bettan@gronahorn.se

Ledamot

Paul Gunning

pauldavidgunning@gmail.com

Ledamot

Torleif Lindgren

torleiflindgren@hotmail.com

Ledamot

Ingela Lindgren

ing.elin@hotmail.com

Hemsida, Facebook

Barbro Widaeus

b.widaeus@gmail.com