Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Scenfakta

I Bjursnäs bygdegård finns en stor scen med egen ingång för lastning och två loger i direkt anslutning till scenen. Scenen är utformad efter Riksteaterns standard och finns beskriven i deras scenrumsportal.

Nedan finner du information om scenen enligt Riksteaterns bedömning, som du kan hitta på scenrumsportalen: www.scenrum.nu

Teaterlokal
Antal platser: 295
Scen eller rummets bredd: 9,6 m
Scen eller rummets djup: 5,4 m
Normal scenöppning: 7 m
Normalt speldjup: 3,9 m
Normal höjd: 4,9 m
Riksteaterns färgklassning: Gul

 

Rumsmått
Längd: 15,87 m
Bredd: 9,84 m
Takhöjd: 4,60 m (högsta höjd/snedtak)
Max antal personer: 550
Byggår: 1933
Taklampor 8 stycken runda klot,på en höjd av 2,68 m i salen

 

Tekniska uppgifter

Scen
Passage vänster-höger: Annan passage
Antal trappor till salong: 2
Salongstrappornas typ: Fasta
Scengolv: Plant
Scengolvets färg: Ljust
Scenutrustning
Typ av huvudridå: Dragridå
Manövrering av ridå: Manuell
Manöversida ridå: Vänster
Komplett intäckning: Finns
Färg på intäckning: Svart
Material intäckning: Sammet
Färg på prosceniekappa: Svart
Belysningsutrustning
Rör i salongstak: Finns
Tillgänglig korskoppling: Finns
Antal linjer till salongsbrygga / salongsrå: 12
Antal befintliga strålkastare: 9
Stege till salongsrå: Finns
Arbetsljuset på scenen: Tillfredsställande
Eluttag
Typ av 63A uttag: CEE
Antal 63A uttag: 1
Säkring 63A uttag: 63A
Placering av 63A uttag: Höger
Typ av 32A uttag: CEE
Antal 32A uttag: 1
Säkring 32A uttag: 25A
Placering av 32A uttag: Höger
Ljusbord
Ljusbord, fabrikat och modell: Falcon 12
Ljusbord, antal kretsar: 12
Antal dimmers: 12
Placering av ljusbord: Valfri
Intercom till ljusbord: Saknas
Signalkabel för ljusbord: Digital
Ljud och Signalutrustning
Hörslinga: Finns
Medhörning till loger: Saknas
Kallning till loger: Saknas
Teknikplats
Teknikplats i salong: Finns
Kabellängd till teknikplats: 20
Orkesterdike
Demonterbara rader för orkesterplacering: Alla är lösa stolar
Inlastning
Inlastning, minsta bredd: 1000
Inlastning, minsta höjd: 2250
Inlastning, max godslängd: 6000
Inlastning, höjd över marknivå: 1400
Övriga uppgifter
Planritning nr: 0880105A
Planritning: CAD-ritad efter uppmätning
Sektionsritning nr: 0880105B
Sektionsritning: CAD-ritad efter uppmätning
Inventeringsstatus: Färdig
Besiktningsprotokoll: Saknas

 

Övriga uppgifter såsom information om lingångar, lyftanordningar, loger samt fotografier kan du hitta på scenrum.nu (direktlänk till Bjursnäs bygdegård).