Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Medlem

Om du delar Bjursnäs bygdegårdsförenings värderingar och vill stödja verksamheten kan du bli medlem i föreningen.

Bjursnäs bygdegårdsförening är partipolitiskt och religiöst obunden.

Bygdegårdsföreningen har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, samt erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten.

Bygdegården hyrs ut opartiskt och på skäliga villkor till enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.

Föreningen bidrar till bygdens utveckling  genom kulturverksamhet och andra insatser som stärker bygdens attraktionskraft.

För att främja ändamålen samarbetar Bjursnäs bygdegårdsförening med liknande organisationer och är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

För 50 kronor per person och år kan du bli medlem i Bjursnäs bygdegårdsförening. Inbetalning sker enklast med Swish till nummer 123 648 19 15.